About

Nataliya Nagorna photographer in Odesa Ukraine
Nataliya Nagorna

Hello! I am a professional Ukrainian artist Nataliya Nagorna, who happily discovered the world of photography. I invite you to my colorful kingdom! Light, watercolor style of photos I like the most. But watercolors can also be different, like the weather. And this makes it real, with proper idea and content. In the picture, every detail is important to me: the play of sun rays and glare, the harmony of color, the still life, the juiciness and such appetizing look of food, the composition of the frame and the emotions of the model.
In my photos I feel the influence of the Odesa Art College, which I graduated from. This educational institution with more than a century and a half history was founded in the south of Ukraine including Italian and French cultural figures. Perhaps that is why the distinctive features of such academic training have taken special attention to composition and color harmony.
The colors of southern city have always attracted me by the richness of paints and the transparency of the sun rays. I always liked watercolor. Therefore, I presented my first personal exhibition of paintings in the museum in watercolor technique and now I continue to work in the genre of art photography, which is very close to watercolors on paper.
I believe in symbols and intention. My trademark NAGORNA® is not only my surname (i see my photographs as a reflection of myself), but a chinese symbol of “Fortune” engraved into it. And people that got pictures from me, say that it really does make an impact.
Another of my passion is the restaurant business. That’s why I created a restaurant marketing agency “NAGORNA agency” and assembled a team of the best specialists, like-minded people. More about the agency’s services – in a separate article. Three profile education (in art college and two universities), more than 27 years of experience in marketing and project management, more than 11 years of work in TV-journalism and advertising production, extensive experience in restaurant marketing made my choice confident and conscious. Creativity, competent marketing, management and creative approach bring tangible economic results and benefits to people. When you really love what you do, life plays with bright colors. Let’s enjoy together!


Вітання! Я професійна українська художниця Наталія Нагорна, яка з радістю відкрила для себе світ фотографії. Запрошую Вас у моє яскраве царство! Легкий, акварельний стиль фотографій подобається мені найбільше. Але акварель також буває різною, як погода. І це робить її справжньою, з ідеєю та змістом. У фотографії для мене важлива кожна деталь: гра сонячних променів та відблисків, гармонія кольору, впорядкований натюрморт, соковитість та апетитність їжи, композиція кадру та емоції моделі.
У моїх фотографіях відчувається вплив Одеського художнього училища, яке закінчила. Цей навчальний заклад було засновано більш ніж півтора сторіччя тому на півдні України в  тому числі італійськими та французькими культурними діячами. Можливо, тому відмінними рисами такої академічної підготовки стали особлива увага до композиції та колірної гармонії.
Колорит південного міста завжди приваблював мене багатством фарб та прозорістю сонячних променів. Мені завжди подобалася акварель. Тому свою першу персональну виставку живопису у музеї я представила в акварельній техніці. І зараз продовжую працювати у жанрі художньої фотографії, яка дуже близька акварелі на папері.
Вірю в символи та призначення. Мою торгову марку NAGORNA® я не лише назвала своїм прізвищем (мої фотографії – це відображення мене). В офіційно зареєстрованому логотипі я зашифрувала китайський ієрогліф удачі. І на думку людей, для яких я створюю фотографії, це працює.
Ще одна моя пристрасть – ресторанний бізнес. Саме тому я створила агентство ресторанного маркетингу NAGORNA agency і зібрала команду кращих фахівців, однодумців. Докладніше про послуги агентства – в окремій статті. Три профільні освіти (в арт коледжі та двох університетах), понад 27 років досвіду у маркетингу та управлінні проектами, понад 11 років роботи в телевізійній журналістиці та виробництві реклами, великий досвід роботи у ресторанному маркетингу зробили мій вибір впевненим та усвідомленим. Творчість, грамотний маркетинг, менеджмент та креативний підхід приносять відчутні економічні результати та користь людям. Коли справді любиш те, що робиш, життя грає яскравими барвами. Давайте насолоджуватися разом!


Yours  Nagorna Nataliya

Залишити відповідь

Заборонено